Vjezbe grupne psihoterapije

U ovom ćemo trenutku pokušati odgovoriti na pitanje: što je psihoterapija?

Sigurno svi među nama znaju da je psihoterapija postupak liječenja čiji je prioritet pomoć u duševnoj ili fizičkoj patnji. Psihoterapija je složen proces, jedan od njih je primjena promjene u pacijentovim načinima razmišljanja, a ponašanje koje se može vidjeti vidljivo je jer je pacijent još uvijek tu. Psiholog je minimalno znanje koje će mu 100% omogućiti da razumije problem s kojim se pacijent suočava, a nakon razumijevanja pacijent će moći koristiti odgovarajuću metodu liječenja.

Psihoterapija je izuzetno velik proces. Da bi se pacijent mogao suočiti s jednostavnim problemom, on ne samo da mora izgledati realno, već također mora registrirati svoje male strane, ljutnju, strahove ili odbojnost prema drugim ženama. Psihoterapija neće razgovarati samo s liječnikom koji će maziti pacijenta po leđima i reći da će cijela stvar biti na programu. Psihoterapija je izvrstan odnos u kojem pacijent od psihoterapeuta prima bolje razumijevanje svojih subjekata, kao i izvora svojih patnji.

Često čujemo od drugih žena da psihoterapija u njima stvara strah. Ovo vrijeme istraživanja diktira činjenica da muškarci do danas ne znaju puno o psihoterapiji. I zato znamo da će nas, ako nešto ne možemo učiniti, zanimati jedan način straha.

Koliko dugo traje psihoterapija? U psihoterapiji ne postoje strogo nametnuti postupci koji određuju koliko dugo psihoterapija treba trajati. Svaki pacijent kojem je predloženo posjet liječniku ima drugačiji problem i stoga zahtijeva specifičan pristup. Pa čak je i psihoterapeutu tijekom prvog sastanka vrlo teško odrediti koliko dugo liječenje može potrajati, ali može se otprilike uvesti i broj problema s kojima pacijent preuzima psihoterapeuta.Stoga se sa sigurnošću može reći da psihoterapija računa na promjenu načina razmišljanja osobe koja pohađa terapiju kada i zbog čega će mu pomoći da zarađuje.