Ugostiteljska oprema bydgoszcz

Ugostiteljsku opremu treba odabrati na temelju posla koji ¾elimo stvoriti. Kavana bi se trebala usredotoèiti prvenstveno na uèinkovit aparat za espresso tlak i ulagati u veæu kolièinu razlièitih èa¹a i ¹alica (odvojeno za espresso, capuccino, latte, itd..

Sifon za rezanu kremu je takoðer koristan, tako da æe svaka kava biti va¾na za ukra¹avanje s pravom kolièinom slatke kreme. Ako bismo ¾eljeli prepoznati i dodatni sluèaj sladoleda, ulo¾imo u kutije za sladoled. Vrijedi kupiti vi¹e, kupci su takoðer spremni koristiti tradicionalne okuse (èokolada, vanilija, jagoda, kao i potpuno alternativne (rabarbara, krastavac, slanina!. Isto tako prikladan portir æe biti koristan za sladoled, tako da nema posebnih napora. Tako je u prozirni pladanj staviti poklopac na kojem æemo moæi izvesti reprezentativni kolaè. Takav pladanj vrijedi staviti na blagajnu - kupac koji je potaknut ukusnim kolaèem zasigurno æe doæi u isku¹enje na komadiæ ili dva. Ako planiramo opremiti bar, trebali bismo se pobrinuti za nekoliko drugih asortimana. Naravno, to æe takoðer pridonijeti i aparatu za kavu, ali osim posljednjih nekoliko tresaèa, cjedilo za konobare, pa èak i kantu za ¹ampanjac (mi uopæe ne znamo ¹to nam kupac ¾eli. Citrus za citruse takoðer æe biti koristan - èovjek mo¾e sebi dati bezalkoholno piæe. Za opremanje pizzerije prirodno je potrebna peæ za pizzu, kao i vreæica za pizzu (ako æemo i prodavati hranu za dostavu. Desetak listova, okruglih no¾eva ili elektriènih valjaka takoðer su korisni. Ako isporuèimo drugu brzu hranu u ponudu, mo¾emo ulo¾iti u duboku fritezu, kontaktni ro¹tilj (za postizanje ekspresnih sendvièa ili slo¾enaca. Ponekad je potrebna palaèinka, uvijek je to ozbiljan tro¹ak i mi ¾elimo biti sigurni, ili æe nas ljudi sigurno staviti na palaèinke (osim ako ne otvorimo creperie, pitanje je dovoljno jasno. Korist æe biti i kebab, a ponekad i vafl ¾eljezo (nedavno su popularni suhi vafli, primjerice oni s dodatkom rakete i piletine ili slanine, sira i ¹pinata. Tu su i dodatni elektrièni aparati za hrenovke.