Slu ba za korisnike lenovo

Ako ste vlasnik bilo kojeg objekta ili ugostiteljske kuæe, toèno znate da je brzina usluge za korisnike sigurna u najva¾nije izazove koje trebate ispuniti. Meðutim, ne mo¾ete pretpostaviti da je veliki utjecaj na posljednji element ne samo brzina pripreme naloga, nego i uvoðenje naloga u sustav i njegovo stavljanje u fiskalnu valutu.

https://jinx-formula.eu/hr/

Dakle, ako je va¹e mjesto ureðeno u tradicionalnim ili nekoliko naprednih ili zastarjelih kasa, onda ovaj raspon znaèajno produ¾uje vrijeme usluge kupcima, ¹to se toèno prevodi na njegovo zadovoljstvo, i njegov ustuknuti od usluga koje nudite!Sreæom, sve je vi¹e objekata na tr¾i¹tu, a ugostiteljstvo mo¾e uzeti sve vi¹e i vi¹e tehnolo¹ki naprednih rje¹enja koja izravno odgaðaju vrijednost ponuðenih usluga! I tako s ovom misijom, koja planira pobolj¹ati kvalitetu ugostiteljskih usluga, djelujemo. Nismo u moguænosti ponuditi najnaprednije konobare i bartending proizvode - Gastro Pos Demo program.Njegova usluga nije samo vrlo intuitivna, veæ i prividno podsjeæa na poziciju na staroj fiskalnoj blagajni, tako da ljudi vi¹e neæe imati problema s prilagodbom novim rje¹enjima! Osim toga, cijeli program napreduje u touch panelu, pru¾ajuæi njegov i, ¹to je najva¾nije, mnogo veæi izbor narud¾bi. Takoðer, identifikacija konobara daje znaèajan tehnièki napredak i jednostavnost kori¹tenja, jer se pojavljuje unosom ispravnog koda za odreðenog zaposlenika ili, èak i jednostavnije, pomoæu posebne magnetske kartice.Gastro Pos & nbsp; program je definitivno "Mora imati" ako ¾eli biti prisutan na slu¾bi za korisnike na najmanjoj razini na svijetu! Gastro Pos se uzima i cijeni u snazi poznatih gastronomskih objekata i luksuznih barova! Nemojte se iznenaditi, dakle, samo trenutak dulje i uèinite svoj restoran uspon na vi¹u razinu!