S3 nesrece

Uzroci slučajeva redovito se ispituju kako bi se umanjio rizik od ponovnog pojavljivanja u budućnosti. Rezultati istraživanja jasno pokazuju da su uzroci nesreća vrlo često različite vrste nadzora u pitanjima sigurnosti stroja. Problemi u vezi s zlouporabom i radom strojeva pojavljuju se na bilo kojoj razini njihovog životnog ciklusa. To govori o stupnju specifikacije, kada i izgled, proizvodnju, rad, održavanje, modifikacije itd.

Certificiranje strojeva uzima u obzir uklanjanje opasnosti koje se mogu pojaviti na radnom mjestu. Strojevi koji koriste upotrijebljene certifikate testiraju se i provjeravaju na čitljivost. Pojedinačne značajke i elementi testiraju se. Provjerava se princip života i provode se opisi koji namjeravaju institucijama i uređajima olakšati zaposlenike na području odgovarajuće imovine. Potrebe za certifikatima za pojedinačne strojeve i opremu uglavnom proizlaze iz EU propisa: primjenjivih direktiva, internih propisa itd.

Osoblje za samopouzdanje i higijenu spremno je sudjelovati u vožnjama i treninzima odjela za certificiranje strojeva. Znanje, iskustvo i poduke stečeni u vrijeme postojanja takvih tečajeva i obuka doprinose stalnom smanjenju broja nesreća na radnom mjestu, smrtnih i različitih. Sudjelovanje u troškovima i vježbama s razine certifikacije strojeva i uređaja donosi čitav niz koristi za vlasnike. Obrazovani zaposlenici jamstvo su odgovarajuće imovine ustanove i poštivanja standarda zaštite na radu.