Prasina kao cimbenik

U poduzeću u kojem sadrže prašine, tekućine, plinove ili čak i zapaljive pare, a tamo nema zona koje bi mogle biti potencijalno eksplozivne, treba pripremiti sveobuhvatni dokument pod nazivom procjena rizika od eksplozije.Treba imati na umu da je obveza poslodavca usklađivanje eksplozivnih zona.

Osim toga, osmisliti paragraf 37. 1. Uredba ministra unutarnjih poslova i Vijeća od 7. lipnja 2010. u povijesti zaštite od požara zgrada, drugih građevinskih objekata i područja (Dz.U.10.109.719, također u točkama kada i na u okolnim mjestima gdje se pohranjuju, pohranjuju ili skladište zapaljivi materijali ili gdje se može vidjeti više smjesa koje mogu uzrokovati eksploziju, priprema se procjena rizika od eksplozije.U ovoj procjeni, apsolutno je potrebno naznačiti prostorije koje su u opasnosti od eksplozije. U sobama i na otvorenim prostorima moraju se odrediti odgovarajuće zone eksplozije. Treba pripremiti grafičku dokumentaciju koja sadrži klasifikaciju i čimbenike koji mogu dovesti do eksplozije.

Procjena opasnosti od eksplozije treba biti projektirana u skladu s primjenjivim europskim standardima, među kojima treba spomenuti, između ostalog:• PN-EN 1127-1: 2011 "Eksplozivne atmosfere. Sprječavanje brze i eksplozivne zaštite.• PN-EN 60079-10-1: 2009 Eksplozivne atmosfere - Klasifikacija prostora - Gasna eksplozivna atmosfera.• PN-EN 60079-10-2: 2009 Eksplozivne atmosfere.Klasifikacija prostora. Atmosfere koje sadrže zapaljivu prašinu,• Tehnički standard ST-IIG-0401: 2010 "Plinske mreže. Ocjena i uspostava eksplozivnih atmosfera.• PN-EN 6079-10-14 "Eksplozivne atmosfere - Projektiranje, odabir i montaža električnih instalacija"• PN-EN 60079-20-1 "Eksplozivne atmosfere - Svojstva materijala u pogledu klasifikacije plinova i para - Eksperimentalne metode i tablične mogućnosti"• PN-EN 50272-3: 2007 "Zahtjevi za pouzdanost i izgradnju sekundarnih baterija.,