Ploea sireva i jela od mesa

Svi volimo uzeti zaposlenike i hraniti ih najoriginalnijim jelima. Na¾alost, opæenito smo pobijeðeni i stvaramo za pripremu na¹e drage hrane u sada¹njem trenutku. To se, meðutim, oèituje u tome da su najjednostavnije rje¹enje najbolje. Stoga je vrijedno razmisliti o izradi sira za turiste.

Izbor sirevaAko smo upravo takva ponuda, trebate poslu¾iti sir od udaljenih vrsta mlijeka: kravu, ovcu i kozu. Jedini izlaz je organiziranje njihovih regija na poseban naèin. To omoguæuje na¹im zaposlenicima da upoznaju jela s mjesta na koja prije nisu bili. Vrijedno je postojati i teoretski pripremljena i obogaæivati ugodnu degustaciju povije¹æu svakog od poslu¾enih sireva. Meðutim, najva¾nije je saèuvati red okusa. Na dasci trebamo razdvojiti dobre i blage sireve. Zbog toga je potrebno podnijeti ih ostavljajuæi odgovarajuæi aran¾man.dogovorNa podruèju stvaramo sireve, poèev¹i od najbla¾ih (najbolje je napisati u 12 sati, postupno odlazeæi u sve te¾e. Zahvaljujuæi tome, poznati zaposlenici osjetit æe suptilne razlike u okusu i mirisu proizvoda.estetikaMo¾emo vratiti sireve za dodatne, posveæene posljednjoj ploèi, koju æemo nabaviti u dijelovima trgovina koje nude pribor za jelo. Mo¾emo se takoðer primijeniti i na posljednji apsolutni ¹tand ili drvenu dasku, ali s tim da se to mora odrediti, ali za ovaj posao. Neki sirevi, pogotovo oni koji dose¾u, pravilno se poslu¾uju u ¹irim dijelovima. Drugi se mogu koristiti u èe¹ljevima. Ovdje æe biti korisni rezaèi sira, koji æe nam omoguæiti da se sir prere¾e u dugaèke i estetske kri¹ke.DodaciOsim sira, na¹im gostima trebamo poslu¾iti odgovarajuæe dodatke. To mogu biti posljednji ora¹asti plodovi, masline, brusnice, jogurt od oraha, gro¾ðice i suhe marelice. Svi dodaci nalaze se u privatnim zdjelama tako da se ne kombiniraju sa sirevima koje poslu¾ujemo. U privatnoj ko¹arici poslu¾ujemo bijeli kruh (po moguænosti hrskavi baget ili krekere.Dobro vinoTrebali bi poslu¾iti sir i pravo vino u pansionu za sir. Najjednostavniji sustav bit æe uskladiti vino iz jedne regije sa sirom koji proizvodimo.