It sustav k

Sustav enova 365 je softver ERP klase koji je dizajniran za pobolj¹anje operativne uèinkovitosti tvrtke. Prema podacima proizvoðaèa, sustavom enova 365 upravlja vi¹e od osam tisuæa vlastitih tvrtki!

Enova pati od mora potreba modernih poduzeæa.Multifunkcionalnost æe kupiti toèno potrebnu funkcionalnost. Modularnost omoguæuje dodavanje i ogranièavanje moguænosti sustava, zbog èega je va¾no prelaziti s linija verzije na napredne funkcije.Sustav omoguæuje potpunu mobilnost.Radi s platformom Windows 7 & nbsp; i gore i kupit æe za uslugu na tabletu.Druge dostupne verzije su proizvodnja na va¹em pametnom telefonu, po¾eljne su putem web preglednika.Sustav omoguæuje punu brigu i odabir zadataka.Operatori se dodjeljuju iz stanja aplikacije. Faza provedbe zadatka vjerojatno æe se provjeriti u bilo kojem trenutku. Zahvaljujuæi tome, zastoji u poslovanju se pokreæu i posti¾u izgubljene dokumente.

Enova sustav isporuèuje se u tri vrste.1. Standardna kupnja licenci - to je znaèajka klijenta s moguæno¹æu njegovog a¾uriranja. Idealna opcija za tvrtku uz nadoplatu ili najam.2. Iznajmljivanje softvera - cijena ukljuèuje sve pretplate za kori¹tenje odabranih elemenata sustava. Savr¹eno rje¹enje za slabe i srednje tvrtke.3. Najam metode i infrastrukture - cjelokupnu uslugu nastavlja dobavljaè. Moduli se iznajmljuju uz poslu¾itelj, a¾uriranja i sigurnosne kopije. Metoda je odmah uvjerena u cilj! Idealno rje¹enje za kraste koje ne ¾ele ulagati u IT opremu.

Enova sustav kreira Soneta sp Z.o.Tvrtka je osnovana 2002. godine te je zahvaljujuæi struènom znanju i pravilnoj usluzi ostvarila tr¾i¹ni uspjeh.Sonetina misija je upravljanje softverom koji omoguæuje partnerima i mu¹karcima postizanje najvi¹e razine informacijske tehnologije potrebne za postizanje poslovnog uspjeha.Brand je dru¹tveno zaposlen i podr¾an je od organizacija kao ¹to su "Wiosna" ili "Mimo Znny Dymnej".